RabetPardaz_facebook RabetPardaz_googleplus RabetPardaz_instagram RabetPardaz_telegram   |   info@ariyanrp.ir |   081-38272980 |   081-38262104

سامانه هوشمند پایش الکترونیک «سهپا»

سنسورینگ و مانیتورینگ کابل های پر ظرفیت مخابراتی و تجهیزات موجود در مراکز پر ظرفیت


sahpa

نگهداری و توسعه زیر ساخت موجود مخابرات (کابل های مخابراتی) از اهمیت ویژه ای برای شرکت مخابرات در کل کشور برخوردار است، به همین دلیل و برای نگهداری و پایش کابل ها از تزریق هوای خشک در داخل کابل های پر ظرفیت استفاده می شود، در انتهای این کابل ها (مفصل های مخابراتی) سنسورهایی برای سنجش میزان فشار هوای داخلی وجود دارد، سنسورهای موجود و مورد استفاده مخابرات مشکلات و محدودیت های زیر را دارا می باشند:

  • آنالوگ بوده و فقط فشار نرمال یا افت فشار را نشان داده و مقدار عددی فشار را نشان نمی دهند.
  • امکان تفکیک و شناسایی دلیل افت فشار (قطعی سنسور یا قطعی کابل) وجود ندارد.
  • هر سال حداقل دو بار برای کالیبره کردن و سرویس کردن این سنسورها محفظه مربوطه (اصطلاحا مفصل) باید باز و مجددا بسته شود که هزینه گزافی را به مخابرات تحمیل می کند.
  • هیچ مقدار عددی وجود ندارد که به توان آن را در سامانه مانیتورینگ ذخیره و نمایش داد.

مزایای سهپا:

  • استفاده از سنسورهای طراحی شده توسط شرکت رابط پرداز آریان که دیجیتال بوده و تمامی مشکلات فوق در آن برطرف شده است.
  • نیازی به باز کردن مفصل برای کالیبره کردن سنسور وجود ندارد زیرا کالیبره کردن سنسور از ابتدای خط انجام می شود.
  • مقدار فشار بصورت عددی دریافت و نمایش داده می شود.
  • افت فشار، قطعی یا خرابی سنسور و قطعی کابل بدون نیاز به حضور فیزیکی قابل تشخیص است.
  • سامانه مانیتورینگ نصب شده در هر یک از مراکز مخابراتی ضمن نمایش وضعیت هر یک از سنسورها و همچنین گردآوری اطلاعات مربوط به کمپرسورهای مخابراتی اطلاعات گردآوری شده را از طریق بستر شبکه به سرور منتقل می کند.
sahpa
  • سامانه نرم افزاری تحت وب سهپا ضمن ذخیره سازی داده ها، امکان تهیه گزارش های متنوع و کاربردی، مدیریت آلارم ها و کنترل تجهیزات موجود در مراکز را فراهم می آورد.
sahpa